Ringsted-Femern Banen

Spotland servicerer Barslund og diverse entreprenører med ombygningen af stationerne på den nye Ringsted-Femern Bane.
Spotland udfører bl.a. situationsopmålinger af eksisterende forhold samt afsætning af: afvanding, trækrør, master, pæle til støjskærme m.m.
Alt afsætning udføres med totalstation, da de krævede tolerancer udelukker GPS målinger.