fbpx

Planskild Korsning, Eslöv

Detta entreprenaden är uppdelat i två huvuddelar. Huvuddel 1 omfattar planskild korsning (exklusive bro) mellan Smålandsvägen och Marieholmsbanan med cykelväg längs vägen samt busshållsplatser. Huvuddel 2 omfattar...

Nordic Sugar, Örtofta-NCC

Nordic Sugar i Örtofta är på gång med at ombygga produktionsprocessen i deras fabrik. Spotland har i denna förbindelse bidragit, med lantmäteritjänster som inmätningar till...

Regementsgatan Ystad

I detta projekt i Ystad var entreprenaden avser ombyggnad av Regementsgatan som ligger centralt i Ystads östra delar och är ca 700 meter långt. Västra...

Vikhem IV exploatering

Projektet avser exploatering för en del (4.etappen – Spotland utförde även etapp 3) av ett nytt bostadsområde i Staffanstorp som består av före detta åkermark....

Kävlinge

Spotland har i detta projekt tagit hand om hela den mättekniska delen av projektet. Entreprenaden avser ett nytt exploateringsområde inför uppföring av lokaler samt bostads-...

Hammarleden, Kristianstad

Entreprenaden skulle här avse byggning av en ny väg i samband med att marken söder om Hammar byggs ut till handelsytor. I arbetet ingår ny GC-tunnel,...

Norra Hamnen, Malmö

I entreprenaden ingår industrigator för godstransporter, VA-arbeten, masshantering, bygator, belysning samt del av färdigställande med plantering. Norra Hamnen är ett utfyllnadsområde i Öresund.Spotland har åt...

Nordic Sugar, Örtofta

Nordic Sugar i Örtofta har byggt en ny Sockersilo som är en investering på 190 miljoner kronor.  Silon är 75 meter hög och är därmed...

Gränsvägen, Burlöv

Som en förberedelse inför arbetet med utbyggnaden av järnvägen från två till fyra spår kommer Burlövs kommun tillsammans med Trafikverket att bygga ut Gränsvägen i...

Glasvasen, Malmö

Entreprenaden omfattar för vår kund schakt, transport och deponi av rena massor samt finplanering för Glasvasen, Malmö Glasvasen är ett nytt kontorshus som är placerat...