Skatebowl – Rønnevangsstrøget i Taastrup
Rønnevangsstrøget är en 700 meter lång parkbana och ett stadsrum i Taastrup. Spotland har bidragit med lantmäteritjänster som utsättning och kvalitetssäkring. Utöver det gjorde VDC-avdelningen...

Rønnevangsstrøget är en 700 meter lång parkbana och ett stadsrum i Taastrup. Spotland har bidragit med lantmäteritjänster som utsättning och kvalitetssäkring. Utöver det gjorde VDC-avdelningen en komplex 3D-modell för maskinstyrning till utgrävning av betongskatebowlen i gatuområdet. Gjutformen markerades med pinnar på traditionellt sätt.

 

Återkopplingen från entreprenören på byggplatsen var: ”Det har för sjutton gått mycket bra!”

Läs mer
Rungsted hamn
Rungsted hamn har fått nya ändar på vågbrytarna och nya strandskoningar längs vågbrytarna. Spotlands VDC-avdelning har hjälp till med 3D-modeller av strandskoningarnas uppbyggnad, och digitalt...

Rungsted hamn har fått nya ändar på vågbrytarna och nya strandskoningar längs vågbrytarna. Spotlands VDC-avdelning har hjälp till med 3D-modeller av strandskoningarnas uppbyggnad, och digitalt ritningsmaterial att använda vid beslut om den slutliga utformningen på vågbrytarnas ändar.

 

Delarna till vågbrytarnas ändar tillverkades på annan ort av ett exklusivt träslag, och fraktades till hamnen senare som prefabricerade element. Därför var det viktigt att mått och mängder stämde exakt. VDC-avdelningen hjälpte till med digitalt ritningsmaterial för att säkerställa detta. Modellerna skapades utifrån planritning och tvärsnitt i 2D.

 

Mätningar för as-built och kvalitetssäkring kan ofta vara en utmaning i kustprojekt som det här, då mätningarna ofta utförs under vatten med mycket dålig sikt. Spotland har hanterat inmätningen, både maskiner och mättekniker, och under projektets gång har vi utfört volymberäkningar och utarbetat dokumentationen av de olika materialen, efterhand som de olika skikten har blivit byggda och inmätta.

Läs mer
Guldbergs Plads
Våra kunder hade tilldelats ett uppdrag att göra om Guldbergs Plads i Nørrebro till ett nytt och spännande stadsrum med omväxlande terräng och möjligheter för...

Våra kunder hade tilldelats ett uppdrag att göra om Guldbergs Plads i Nørrebro till ett nytt och spännande stadsrum med omväxlande terräng och möjligheter för lek och bollspel, i kombination med den traditionella parkfunktionen. Rådgivare i projektet levererade en 2D-modell, som vi överförde till 3D. Samtidigt analyserade vi lösningen med hänsyn till avvattning. Vår VDC-avdelning fann en del plana ytor på gångbanan, som skulle resultera i dålig avledning av vattnet. Vi ordnade därför i samarbete med kunden så att modellen för gångbanan designades om, så att vattnet kunde ledas bort. Dessutom omprojekterade vi delar av parkens avvattningssystem så att det passade till den nya utformningen på gångbanan. 3D-modellerna levererades sedan för att användas till maskinstyrning och mätning ute på fältet. Vi tillhandahöll även översiktskartor, som kunde användas på surfplattor ute på fältet, där befintliga ledningar och designer kunde ses via Google-Earth, för att ge projektledare och förmän större överblick. Avslutningsvis genomförde vi en omfattande inmätning av den färdiga parken till as-built-dokumentationen, så att uppdraget fördes hela vägen i mål.

Läs mer
Carlsberg Byen
I Köpenhamns nya område Carlsberg Byen har Spotland levererat 3D-maskinstyrning till ett antal nya vägsträckor för jordytan och den färdiga vägen, samt till ledningsplaner. Det...

I Köpenhamns nya område Carlsberg Byen har Spotland levererat 3D-maskinstyrning till ett antal nya vägsträckor för jordytan och den färdiga vägen, samt till ledningsplaner. Det handlar om Ny Carlsbergvej, Pasteursvej, J.C. Jacobsens Gade, Bohrsgade och Constantin Hansens Gade.

 

Ledningsplanen för sträckorna blev från början levererad från rådgivare som en 3D solidmodell. En välprojekterad men komplex modell. Rör och ledningar reduceras alltid till 3D-linjer när de ska användas till maskinstyrning, för att förenkla processen. I samband med Carlsbergprojektet utvecklade VDC-avdelningen ett program som skapade linjer i botten av alla rör och ledningar samt bottenhöjden för alla brunnar, vilket gjorde konverteringen av ledningsplanen för maskinstyrning betydligt lättare.

 

Vad gäller mätningar tillhandahöll Spotland all utsättning och inmätning under hela projektet, främst med totalstation. Spotland ansvarade även för att leverera all dokumentation rörande kvalitetssäkring av det utförda arbetet.

Läs mer
Holstebromotorvägen
Mellan Holstebro och Herning bygger Vejdirektoratet den nya Holstebromotorvägen. Projektet innehåller förutom själva motorvägen diverse tillfartsvägar, broar, tunnlar, dagvattendammar och en förlängning av Norra Ringvägen...

Mellan Holstebro och Herning bygger Vejdirektoratet den nya Holstebromotorvägen. Projektet innehåller förutom själva motorvägen diverse tillfartsvägar, broar, tunnlar, dagvattendammar och en förlängning av Norra Ringvägen nordväst om Holstebro. Spotland är arbetar med en del av projektet från Måbjerg til Mejrup. Vi skapar 3D-modeller för maskinstyrning till jordytan och den färdiga vägen, samt dammar och utsättningsområden, kompletterat med uppgifter om till exempel jordtjockleken i sluttningar, som gör sträckorna lättare att anlägga.

 

 

Utöver det modellerar vi i 3D: Utgrävningar för brofundament och tunnlar, utformning av gruskuddar och modeller för utsättning av kantsten. 3D-modelleringen baseras på det 2D-material som lämnas ut. Modellerna levereras löpande för maskinstyrning och mätningar (till både Leica-och Trimble-utrustning), efterhand som designer görs tillgängliga eller revideras. Arbetet ute på fältet utgår därmed alltid från det senaste, uppdaterade materialet från byggherren. Spotland har också utfört traditionella mätningar och utsättning, samt volymberäkningar. Motorvägen beräknas öppna i full utsträckning 2018.

Läs mer
1 2