Skatebowl – Rønnevangsstrøget i Taastrup

Rønnevangsstrøget är en 700 meter lång parkbana och ett stadsrum i Taastrup. Spotland har bidragit med lantmäteritjänster som utsättning och kvalitetssäkring. Utöver det gjorde VDC-avdelningen en komplex 3D-modell för maskinstyrning till utgrävning av betongskatebowlen i gatuområdet. Gjutformen markerades med pinnar på traditionellt sätt.

 

Återkopplingen från entreprenören på byggplatsen var: ”Det har för sjutton gått mycket bra!”