VEJ EU Kurs

Spotland var ute och undervisade på VEJ-EU: ” Anläggningsmodeller från plan till drift ”.
 
Vår Production Manager berättade lite om hur vi gör i förhållande till digitalisering och 3D modeller till maskinstyrning. Utöver detta gavs det insikt i vad vi använder våra 3D modeller till förutom maskinstyrningen.
 
Det var en spännande dag med en god dialog mellan oss och de närvarande – bestående av både byggherrar samt konsulter i anläggningsbranschen.