Hvem er vi

Hos Spotland er vi en stor familie bestående af mange personligheder med individuelle kompetencer. Vores mangfoldige sammensætning består blandt andet af kort- og landmålingsteknikere, BIM/VDC ingeniører, maskinstyringsrådgivere og teknikere. Med denne sammensætning af dygtige medarbejdere tror vi på, at vi kan skabe de bedste resultater inden for: Landmåling, BIM/VDC, Rådgivning og Maskinstyring.

Spotland startede som en landmålingsafdeling i et større entreprenørselskab. I år 2012 tog vi skridtet videre og valgte at blive en selvstændig virksomhed med målet om, at blive den teknologisk førende spiller på markedet. Dette er især nødvendigt i bygge- og anlægsbranchen, som bliver mere digitaliseret og netop kræver den nyeste teknologi for at kunne skabe den ønskede kvalitet til den rette tid og for den ønskede sum.

MISSION, VISION, VÆRDIER

MISSION

Vi tilvejebringer præcise data, der aktivt kvalificerer vores kunder til at træffe beslutninger før, under og efter et anlægs- og byggeprojekt.
Vi værner om vores kunder, og fokuserer på at indfri forventninger, behov og sikre de gode kundeoplevelser.
Vi tager hånd om vores medarbejdere ved at sikre udvikling, medbestemmelse og et godt og sikkert arbejdsmiljø.


VISION

Spotland arbejder proaktivt på digitaliseringsprocessen af bygge- og anlægsbranchen for at skabe øget produktivitet og kvalitet for vores kunder.

Vores vision er, at 9 ud af 10 kunder vil anbefale os til andre, samt at 9 ud af 10 medarbejdere er glade for at gå på arbejde.

 

VÆRDIER

Behovsorienterede: Vi lytter til kundens og vores kollegaers behov – såvel ønsker som problemer. Vi sætter os ind i situationen og forstår, hvilken værdi vi tilfører, samt hvordan vi løser fælles udfordringer.

Udviklingsorienterede: Vi investerer i personlig og faglig udvikling samt i ny relevant teknologi. Vi deler vores viden og erfaring med andre, hvor det giver mening og har betydning.

Sociale: Vi interesser os for samværet og menneskerne bag. Vi er positive, udviser respekt og holder pæn tone.

Stolte: Vi løser opgaverne som aftalt – vi holder, hvad vi lover og leverer høj kvalitet. Vi værner om sikkerheden og miljøet på arbejdspladsen, og er gode kollegaer for hinanden.

Engagerede: Vi ser muligheder fremfor begrænsninger og vi tager initiativer og handler.

Nytænkende: Vi involverer ny teknologi og bidrager til nye måder at løse opgaverne på.


Den skarpe læser har set, at værdierne danner ordet BUSSEN. Spotland er en del af Barslundkoncernen og værdisættet bruges i hele koncernen. I koncernen har bus-metaforen eksisteret fra begyndelsen og er i dag integreret i vores Værdihåndbog, som er vores fælles kompas, vi hver dag styrer efter.


Betydningen af ordet BUSSEN findes i værdihåndbogens forord: ”Du vil se ordet BUSSEN optræde flere steder i denne værdihåndbog. Ordet BUSSEN er dannet af vores værdier – og er samtidig en metafor, som er blevet brugt siden Barslund blev grundlagt i 1980. Vi vil have de rigtige med i BUSSEN. Med de rigtige mener vi kollegaer, som deler vores værdier og ambitioner, og som ønsker at skabe en attraktiv arbejdsplads, hvor der er plads til forskelligheder. Kollegaer som deler vores fælles værdigrundlag, og har en fælles lyst til at ville gøre en positiv forskel for vores kunder, dine kollegaer, samfundet og Barslundkoncernen som helhed.”  – Direktionen.

 

CSR – POLITIK

Omtanke og ansvarlighed for omverdenen, medarbejdere, kunder, miljø og samfund – er kernen i Spotlands virke. Vores CSR-poli­tik fungerer som en integreret rød tråd i alle dele af organisationen, hvor vi dagligt tager hensyn til arbejdsmiljø, sociale, etiske og miljømæssige forhold. Spotland er en del af Barslund koncernen og er omfattet koncernens CSR-politik.


Med vores CSR-politik videreudvikler vi vores virke. Vi ved, at det kræ­ver langsigtede relationer at skabe en god forretning. Det gælder både i forhold til gode samarbejdspartnere, kunder og leverandører. På projekter prøver vi at se opgaverne fra kundens synsvinkel for at kunne udføre dem til kundens fulde tilfredshed – samtidig med, at vi lever op til de krav, som samfundet stiller til en virksomhed af vores størrelse.


Vores medarbejdere er grundstenen i vores arbejde og en årsag til, at vores CSR-arbejde kan realiseres. Vi sætter derfor pris på deres engagement og vilje til at efterleve politikken.

CSR-politikken har følgende strategiske fokusområder med tilhørende underemner:

  • Kunder
  • Arbejdsmiljø
  • Miljø
  • Etik
  • Socialt ansvar


I CSR-Politikken kan du ligeledes læse om vores arbejde med FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.


Du kan læse CSR-politikken her.

RUNDT OM SPOTLAND

Hos Spotland går vi op i, at vores kollegaer, samarbejdspartnere og kunder har det godt.


I forhold til at afstemme hinandens forventninger og indfri hinandens ønsker er dialog derfor en essentiel del af vores kommunikation og væremåde – både internt og eksternt.

Vi ønsker en uformel tone, hvor der er plads til at lære hinanden at kende. Selvom det er afgørende, at vi leverer et kvalitetsrigt arbejde til tiden, er det ligeså vigtigt, at vi har nogle glade medarbejdere, som er en del af et stærkt fællesskab. Flere gange om året afholder vi derfor sociale arrangementer. Vi har bl.a. en årlig fisketur og Gokart-dag, som er med til at bevare vores stærke fællesskab.


Branchetiltag er vi ligeledes en del af og byder nye samarbejdsmuligheder velkomne. Vi holder bl.a. oplæg på landets institutioner, hvor vi oplyser den yngre generation om jobmulighederne i vores branche. Hos os er der nemlig rig mulighed for udvikling og for at skabe sin drømmekarriere.