Odense Letbane
I forbindelse med etableringen af Odense Letbane står Spotland for afsætning og opmåling på dele af strækningerne. Grundet det dårlige GPS-signal i den tætbebyggede by,...

I forbindelse med etableringen af Odense Letbane står Spotland for afsætning og opmåling på dele af strækningerne. Grundet det dårlige GPS-signal i den tætbebyggede by, har vi fortættet de 25 eksisterende fix-punkter med 150 ekstra, så vi kan bruge vores totalstation. Efterfølgende har vi kunnet bruge vores totalstation til at udregne, i hvilken retning fx kantsten og klinker skal placeres og i hvilken højde de skal stå.

Læs mere
Ringsted-Femern Banen
Spotland servicerer Barslund og diverse entreprenører med ombygningen af stationerne på den nye Ringsted-Femern Bane. Spotland udfører bl.a. situationsopmålinger af eksisterende forhold samt afsætning af:...

Spotland servicerer Barslund og diverse entreprenører med ombygningen af stationerne på den nye Ringsted-Femern Bane.
Spotland udfører bl.a. situationsopmålinger af eksisterende forhold samt afsætning af: afvanding, trækrør, master, pæle til støjskærme m.m.

Alt afsætning udføres med totalstation, da de krævede tolerancer udelukker GPS målinger.

Læs mere
Droneoverflyvning – Kystsikringsprojekt ved Sjællands odde
I forbindelse med et kystsikringsprojekt ved Sjællands odde har Spotland for Zøllner fortaget en overflyvning af området og taget billeder med en af vores phantom...

I forbindelse med et kystsikringsprojekt ved Sjællands odde har Spotland for Zøllner fortaget en overflyvning af området og taget billeder med en af vores phantom droner. Via photogrammetry har vi omsat billeder til 3D punktsky. Dataen kan bruges til flere formål, bl.a. at visualisere forholdende for området ned til mindste detalje.

På billedet ses en punktsky med mere end 16.000.000 punkter, fordelt på cirka 25000 m². Det svarer til en tæthed på 640 punkter pr. kvadratmeter. Ud fra dette er det muligt at trække højdekurver eller reducere antallet af punkter til et niveau, hvor man kan bruge det til at lave en overflade, der kan bruges til videre bearbejdning.

Det er også muligt at fjerne nogle af punkterne for at give et mere nøjagtigt billede af selve jordoverfladen, fx: vegetation, biler, skilte eller autoværn.

Læs mere
Odense Data Center
I Tietgenbyen lidt ude for Odense er det 55.000 m² store Odense Data Center ved at tage form. Her har Spotland fire landmålere og to...

I Tietgenbyen lidt ude for Odense er det 55.000 m² store Odense Data Center ved at tage form. Her har Spotland fire landmålere og to BIM/VDC ingeniører knyttet projektet. De arbejder blandt andet med afsætninger, opmålinger, mindre projekteringsopgaver, design til GPS-maskiner, mængdeberegninger og As-Built dokumentation. Derudover har vores BIM/VDC afdeling fået til opgave at hjælpe Blu-3, som bl.a. støber betongulvene, med deres As-Built dokumentation.

Læs mere
Metro Cityringen – MetNord
Vores kunde Shoulders A/S har udført ramning af ca. 449 pæle til ialt 8 fundamenter for metroprojektet i Nordhavn. Spotland A/S var hyret til at...

Vores kunde Shoulders A/S har udført ramning af ca. 449 pæle til ialt 8 fundamenter for metroprojektet i Nordhavn. Spotland A/S var hyret til at udføre landmåling af pæleramning, samt supportering af de udførende med VDC ydelser. Ét af milepælene i projektet er levering af som-udført dokumentation.

Som et tillæg til den sædvanlige som-udført dokumentation, har VDC afdelingen udviklet et script i Grasshopper til yderligere dokumentation. Scriptet simulerer pælens skæringspunkt efter en bestemt kappekote, samt pælens rotation og hældning. Pælens nøjagtige placering er blevet modelleret efter opmåling af vores landmåler. Udover at kunne dokumentere hvor pælene er rammet i jorden, har VDC-afdelingens involvering, tilført muligheden for løbende at udføre kollisionskontroller. Som en sidegevinst benyttes 3D modellen også som kommunationsværktøj blandt projektets aktører til at opnå øget gennemsigtighed, så der kan tages oplyste beslutninger gennem projektet.

Læs mere
1 2 3 4