Drone over Det Nye Hospital i Vest, DNV
Spotland er godt i gang ved det nye sygehus i Herning, hvor vi hjælper entreprenøren Barslund med en bred vifte af landmålingsydelser. Vi er blandt andet...

Spotland er godt i gang ved det nye sygehus i Herning, hvor vi hjælper entreprenøren Barslund med en bred vifte af landmålingsydelser. Vi er blandt andet i gang med at udarbejde tegninger, som oversættes til maskinstyring til de store maskiners drift.  Således er maskinerne ikke afhængige af en fysisk afsætning i marken. Vi indsamler også data til kvalitetssikring fra fysiske opmålinger og data fra maskinerne, som bliver vist i form af en visuel tegning. Derudover giver vi løbende rådgivning om og udførelse af landmålingsydelser til entreprenøren og bygherre samt står for overflyvning af byggepladsen med drone. Overflyvningen sker, så vi kan registrere byggepladsen og danne os et overblik over mængden af jord- og sanddepoter.

Læs mere
Droneopgave over Holstebromotorvejen
Til at verificere de flyttede jordmængder på motorvejprojektet ‘Måbjerg – Mejrup’, udførte Spotland en drone-flyover af projektet hver 14. dag med vores fastvingede RTK/PPK drone....

Til at verificere de flyttede jordmængder på motorvejprojektet ‘Måbjerg – Mejrup’, udførte Spotland en drone-flyover af projektet hver 14. dag med vores fastvingede RTK/PPK drone.

Området dronen kortlægger er omkring 235 ha, hvilket svarer til 328 fodboldbaner. De indsamlede data anvendes til løbende opdatering af projektets 5D-tidsplan samt opgørelse og afregning til bygherre. En 3D-model af projektet kan ses her.

Læs mere
Vejudvidelse og nye svingbaner, Ree Park Djursland
Inden projektet gik igang, udførte vi en drone-flyover af området for at fastlægge eksisterende terræn. Dette gav et ‘kort’ at planlægge projektet efter. Efterfølgende er...

Inden projektet gik igang, udførte vi en drone-flyover af området for at fastlægge eksisterende terræn. Dette gav et ‘kort’ at planlægge projektet efter.
Efterfølgende er al arbejde udført med maskinstyring, og dermed er ingen fysisk afsætning i marken udført af landmåler. Maskinerne har indbygget GPS 3D-system, hvilket har gjort det muligt for maskinerne selv at stå for KS-dokumentation af vejopbygningen. Sidste fase i projektet var at lade dronen flyve over området igen, for at aflevere en komplet 3D-model til kunden.

Læs mere
Ny Idrætsby, Espergærde
På denne entreprise stod Spotland for hovedafsætning for Elindco og deres underentreprenører i forbindelse med betonkonstruktioner, stålelementer og anlægsarbejder. Den nye idrætsby skal danne ramme...

På denne entreprise stod Spotland for hovedafsætning for Elindco og deres underentreprenører i forbindelse med betonkonstruktioner, stålelementer og anlægsarbejder. Den nye idrætsby skal danne ramme om idræts- og fritidslivet i Espergærde, og bliver dermed det nye lokale samlingssted. Byen skal rumme diverse sportsaktiviteter – alt fra skoleidræt og motionister til elitesport og testcenter. Derudover bliver idrætsbyen et socialt samlingssted for både byens unge og ældre befolkning.

Læs mere
J. C. Jacobsens Have
På denne entreprise arbejdede Spotland for OK Nygaard. Her stod vi for afsætning og opmåling i forbindelse med renovering af J. C. Jacobsens Have, ejet...

På denne entreprise arbejdede Spotland for OK Nygaard. Her stod vi for afsætning og opmåling i forbindelse med renovering af J. C. Jacobsens Have, ejet af Carlsbergfondet. Haven skulle tilbage til dens oprindelige stand og arbejdet stod på henover sommeren 2017. I forlængelse af restaureringen er haven blevet til et offentligt byrum med ny støjafskærmning mod syd og nye tilgængelighedsforhold mod nord. I nord etableres endvidere et regnvandsbassin til nedsivning efter skybrud, og det gælder også for stisystemer og afgrænsninger.

Læs mere
1 2 3 4