KUA3 – Københavns Universitet Amager
I København har Spotland for OK Nygaard leveret maskinstyringsdata, afsætning og opmåling af anlægsaktiviteter i og omkring bygningskomplekset KUA3. Derudover omfatter landskabsentreprisen opførelse af nye...

I København har Spotland for OK Nygaard leveret maskinstyringsdata, afsætning og opmåling af anlægsaktiviteter i og omkring bygningskomplekset KUA3. Derudover omfatter landskabsentreprisen opførelse af nye belægninger, beplantninger og aptering i de omkringliggende områder og gårdrum.

Læs mere
Ny jernbanestrækning – København-Ringsted
Banedanmark anlægger en ny jernbane fra København over Køge til Ringsted. Etaperne TP10, TP20 og TP30 udstrækker sig fra syd for Avedøre Havnevej, går gennem...

Banedanmark anlægger en ny jernbane fra København over Køge til Ringsted. Etaperne TP10, TP20 og TP30 udstrækker sig fra syd for Avedøre Havnevej, går gennem Vallensbæk sø og slutter med 3 broer ved udfletningsanlægget mellem M4, Motorring 4 og M11.

 

Spotland har for entreprenøren udført 3D modellering til maskinstyring, analyser af jordlogistikken, 4D simulering af bromontagen på TP30, volumenberegninger, visualiseringer, droneflyvninger for opmåling samt traditionel landmåling, aconto mængder og endelig kvalitetssikring.

Læs mere
Holstebromotorvejen
Mellem Holstebro og Herning bygger Vejdirektoratet den nye Holstebromotorvej. Projektet indeholder motorvej, diverse tilslutningsanlæg, broer, tunneller, regnvandsbassiner samt en forlængelse af Nrd. Ringvej nordvest for...

Mellem Holstebro og Herning bygger Vejdirektoratet den nye Holstebromotorvej. Projektet indeholder motorvej, diverse tilslutningsanlæg, broer, tunneller, regnvandsbassiner samt en forlængelse af Nrd. Ringvej nordvest for Holstebro. Spotland er med på en del af projektet fra Måbjerg til Mejrup. Her opbygger vi 3D modeller til maskinstyring af råjordsplanum og færdig vej, samt bassiner og udsætningsområder suppleret med detaljer, såsom muldtykkelser på skråninger, der gør strækningerne nemmere at udføre.

 

Derudover modelleres i 3D: Udgravninger til brofundamenter og tunneller, udformning af gruspuder og modeller til afsætning af kantsten. 3D modelleringen er baseret på det udleverede 2D projektmateriale. Modellerne leveres løbende til maskinstyring og landmåling (til både Leica og Trimble udstyr), efterhånden som designs frigives eller ved revisioner. Der arbejdes således i marken altid efter de nyeste opdaterede bygherredesigns. Spotland har også udført traditionel landmåling og afsætning samt a-conto mængdeberegninger. Motorvejen forventes at åbne i sin fulde strækning i 2018.

Læs mere
Carlsberg Byen
I Københavns nye bydel, Carlsberg Byen, har Spotland leveret 3D maskinstyring til en række nye vejstrækninger i form af råjordplanum, færdigvej samt ledningsplaner. Det drejer...

I Københavns nye bydel, Carlsberg Byen, har Spotland leveret 3D maskinstyring til en række nye vejstrækninger i form af råjordplanum, færdigvej samt ledningsplaner. Det drejer sig om Ny Carlsbergvej, Pasteursvej, J.C. Jacobsens Gade, Bohrsgade og Constantin Hansens Gade.

 

Ledningsplanen på strækningerne blev i første omgang leveret fra rådgiver som en 3D solid model. En velprojekteret, men kompleks model. Rør og ledninger reduceres altid til 3D linier, når de skal bruges til maskinstyring for at lette processen. I forbindelse med Carlsbergprojektet udviklede VDC afdelingen et program, som genererede linier i bunden af alle rør og ledninger samt bundkoten for alle brønde, hvilket gjorde konverteringen af en 3D solid ledningsplaner til maskinstyring betydeligt lettere.

 

På landmålingssiden leverede Spotland alt afsætning og indmåling under hele projektet, primært med totalstation. Spotland var desuden ansvarlig for alt aflevering af dokumentation vedr. kvalitetssikring af det udførte arbejde.

Læs mere
Guldbergs Plads
Vores kunde havde vundet en opgave om at lave Guldbergs Plads på Nørrebro om til et nyt og spændende byrum med varierende terræn og muligheder...

Vores kunde havde vundet en opgave om at lave Guldbergs Plads på Nørrebro om til et nyt og spændende byrum med varierende terræn og muligheder for leg og boldspil, kombineret med den traditionelle parkfunktion. Rådgiver på sagen leverede en 2D model som vi hævede til 3D, og samtidig analyserede vi løsningen i forhold til afvanding. Vores VDC afdeling fandt en del flade områder på stien, som ville resultere i dårlig afledning af vandet.

 

Vi lavede derfor, i samarbejde med kunden, et redesign af modellen for stien, således at vandet kunne ledes væk. Desuden omprojekterede vi dele af parkens afvandingssystem, så det passede til det nye stidesign. 3D modellerne blev efterfølgende leveret til brug ved maskinstyring og landmåling i marken. Vi leverede ligeledes oversigtskort, som kunne bruges på tablet i marken, hvor eksisterende ledninger og design kunne ses via Google-Earth, for at give større overblik til projektledere og formænd. Afslutningsvis foretog vi en samlet indmåling af den færdige park til ”som udført” dokumentationen og opgaven blev således fulgt helt til døren.

Læs mere
1 2 3 4