Hos Spotland tilbyder vi et højt kompetenceniveau til vores kunder og samarbejdspartnere inden for landmålingens mange discipliner. Alt fra de nyere metoder som 3D scanning, droneopmåling til de mere traditionelle metoder med GPS/GNSS og totalstation. Til databearbejdning, modellering og analyse af de indhentede data anvender vi altid de nyeste avancerede softwareprogrammer. Vi tager aktivt del i projekter og er bevidste om, at ikke alle i branchen med behov for en landmåler ved, hvordan processerne skal køre. Derfor tager vi hellere end gerne fat i projektmaterialet og gransker det for eventuelle fejl og mangler, med en målsætning om et fejlfrit projektresultat.

3D LASER SCANNING

Spotland tilbyder 3D Laser Scanning som en del af vores hverdags ydelser. Med 3D scanning måles store mængder data på kort tid. 3D laser scanning en målemetode der giver det mest fyldestgørende resultat. Udføres 3D scanning korrekt indsamles der data som stort set er et komplet fotorealistisk grundlag og dokumentation. 3D laser scanning opfanger og koordinatsætter den komplette 3D geometri af de objekter, der måles på.
 • Bygninger
 • Tekniske installationer
 • Produktionsanlæg
 • Volumeberegning og visualiseringer
 • Dynamisk output til CAD

OPMÅLING OG REGISTRERING

Spotland er en af de mest erfarne og innovative rådgivende landmålere i Danmark og Sverige. Vores erfaring sikrer effektiv og præcis opmåling. Vi har dokumenteret erfaring og evne til at styre store projekter.
 • Situationsplaner
 • Ledningsregistrering
 • Kvalitetssikring
 • Dokumentation
 • Aflevering til CAD, Xml, GIS

TOPOGRAFISK OPMÅLING

Spotland sørger altid for, at der er overensstemmelse mellem design og virkeligheden. Vi sætter af og sikrer holdbarhed af punkter i marken:
 • Vej- og broafsætning
 • Afvanding
 • Bygninger
 • Elementmontage
 • Tekniske anlæg
 • Industri
Spotland har en specialiseret afdeling til BIM (Building Information Management) og VDC (Virtual Design and Construction), som forsyner vores kunder med 3D modeller, som kan benyttes til maskinstyring og afsætning. Vi tilbyder bl.a. løft af projektmateriale fra 2D til 3D, visualiseringer til kommunikation og dokumentation samt simulering af bl.a. tidsplaner. Ydermere udfører vi jordlogistikopgaver, projektgranskning samt analyser af forskellig art som eksempelvis volumenberegninger.

PLANLÆGNING MED 3D MODELLER – 4D OG 5D MODELLER

Ved at tilknytte information fra tidsplaner til 3D modeller kan man visualisere projektets udførsel med 3D modellens geometri over tid, en såkaldt 4D model. Tidsplanssimulering er med til at optimere og kvalitetssikre både tidsplan og designets bygbarhed. 4D modellen gør det lettere at kommunikere tidsplanen til projektets parter og giver en dybere forståelse for projektet. Ved at koble prisen af de enkelte opgaver i tidplanen på 4D modellen, fås en 5D model, hvorefter man kan følge projektets omkostninger igennem byggeprocessen og se omkostninger ved ændringer i tidsplanen.
 • Visualisering af udførslen af et projekt koblet med tiden og økonomien
 • Granskning af tidsplanens bygbarhed
 • Kranplaceringer

MODELLER TIL LANDMÅLING OG MASKINSTYRING

Spotland hjælper med at få mest muligt ud af maskinstyring herunder: Anvendelse og forberedelse af 3D modeller og data til maskinerne. I mange tilfælde har rådgiveren leveret et gennemarbejdet 3D projekt, som blot skal konverteres til et specifikt maskinstyringssystem. I andre tilfælde skal projektmaterialet løftes fra 2D til 3D, således at maskinstyring kan anvendes i udførelsen. Spotland kan levere data til maskinstyring i alle markedets mest udbredte data formater.
 • Sammenhæng mellem design og udførelse
 • Projektgranskning for bygbarhed og fejl i forbindelse med udførsel af 3D modeller
 • Udtræk af mængder i byggeri- og anlægsprojekter
  • Tilbud
  • Økonomistyring på byggepladsen
  • Planlægning og udførelse

KOLLISIONSKONTROL

Vi tilbyder at gennemgå projektet for kollisioner, enten som en del af at hæve projektmaterialet fra 2D til 3D, hvor vi ofte finder ikke bygbare konfigurationer, eller hvis man allerede har et 3D projekt, som man vil have kontrolleret for bygbarhed. Kollisionskontrollen foregår ved at modeller fra alle fagdiscipliner samles i en hovedmodel, som så kontrolleres for bygbarhed. Kollisionskontrollen skaber værdi, da fejl opdages, inden man står i marken. Det betyder, at der spares en masse tid, da problemet bliver fundet og løst inden byggeriet går i gang.
 • Kollisionskontrol af eksempelvis afvandingssystemer
 • Kontrol af bygbarhed

VISUALISERING OG SIMULERING AF PROJEKTER

Visualisering af et projekt skaber merværdi i form af bedre formidling af information til projektets parter. Visualiseringer kan bruges både i tilbudsfasen og under udførelsen både på byggepladsen og til projektmøder. 3D visualiseringer gør ofte forståelsen af et projekt lettere, og de kan ydermere benyttes i dokumentation og til præsentationer. Det kan være både billeder og video. Hos Spotland hjælper vi gerne med at trække visualiseringer ud af 3D modellen og gøre dem klar til præsentationer. 3D visualiseringer øger desuden også forståelsen for geometrien i et projekt og kan være meget brugbart i marken til at få et godt overblik. Vi kan også tilbyde at udføre projektpræsentationer som Virtual Reality, hvor man kan bevæge sig virtuelt rundt i projektet og få fornemmelsen af rum, størrelser og afstande.
 • Til designforslag
 • I tilbudsfasen
 • Under udførelsen
 • På byggepladsen
 • Projektmøder
 • Til præsentationer, Virtual Reality

VOLUMENBEREGNINGER

Spotland hjælper gerne med volumenberegninger af forskellig art, det kan eksempelvis være i forbindelse med flytning af jordmængder, tilbudsarbejder og As-Built dokumentation m.m. Vi har stor erfaring med volumenberegninger af både terrænmodeller samt vej- og banemodeller. Har man allerede en 3D model tilgængelig for projektet, eller er den allerede etableret i forbindelse med andre ydelser, kan vi let udføre volumenberegninger, så der opnås et godt overblik over mængderne i projektet. Vi tilbyder også volumenberegninger i forbindelse med droneflyvninger for at opnå et godt overblik over mængderne i projektet.
 • Overblik og mængder i tilbudsfasen
 • Overblik af mængder i projektet under byggeriet
 • As-Built dokumentation
 • Mængder til eksempelvis støjvolde og udsætningsområder i forbindelse med droneflyvninger
Hos Spotland tilbyder vi en række rådgivningsydelser, som med garanti kan forbedre din byggeproces.

ANALYSE AF JORDLOGISTIK

Planlægning og optimering af jordlogistik er en vigtig del af succes i store anlægsprojekter. Ved anvendelse af 3D modeller til analyse af jordlogistik hjælper Spotland med at sikre et overblik i omfangsrige anlægsprojekter. Spotland kan tilbyde en integreret metode til analyse og planlægning af jordlogistik fra entreprenørens synsvinkel, hvor planlægning og 3D modeller går hånd i hånd. I jordlogistikanalysen sikres, at jorden flyttes så få gange som muligt og over den kortest mulige distance.
 • I tilbudsfasen
 • Optimering under projektstarten

GRANSKNING AF PROJEKTMATERIALE

Vi tilbyder at gennemgå projektmateriale for bygbarhed, fejl og kollisioner. Vi opdager tit fejl i projektmaterialet, som kan være meget fordyrende, hvis de ikke opdages i tide. Ofte ser vi at et afvandingsprojekt eksempelvis ikke passer til vejprojektet, eller at et regnvandsbassin er projekteret, så det overlapper vejmodellen men i forskellig højde, så de ikke passer sammen. Det er fejl, som ofte kun opdages, når projektet er hævet til 3D, og som kan være svære at se ud fra 2D tegninger. Det er værdiskabende at finde disse fejl så tidligt i processen som muligt for bygherren, men også inden selve udførslen starter for entreprenøren.
 • Sikkerhed for bygherre eller entreprenør
 • Kontrol af bygbarhed ud fra projektmaterialet
Hos Spotland er vi specialister i at varetage opsætning, kalibrering og kontrol af maskinstyringssystemer for vores kunder. Systemerne er enten styret ved hjælp af GPS/GNSS eller totalstation og arbejder både i 2D og 3D. Maskinstyring bruges, alt efter behov og arbejdsopgave, på entreprenørmaskiner som fx gravmaskiner, dozere og gradere. Vi sikrer et hurtigt dataflow og effektiv opdatering af data mellem kontor og maskinerne. Vi synkroniserer data mellem kontor og produktion via skybaseret software, hvilket skaber en hurtig og effektiv datakommunikation mellem Spotland og vores kunder.

3D DATA OG DESIGN

 • Gennemgang og granskning af projektdata
 • Opgradering af projektmateriale fra 2D til 3D
 • 3D modellering af overflader, forureningsfelter, afvanding m.m.
 • Udlæsning til ønskede maskinstyrings format
 • Upload af data til maskiner
 • Download og indsamling af måledata fra maskiner

SUPPORT

 • Telefonsupport, vores supportteam kan se med på maskinførerens skærm online
 • Support i marken, vores supportere kommer helt ud til maskinen og trykker på knapperne
 • Udlejning af baser og totalstationer
 • Kalibrering
 • Fixpunkter til kontrol af maskinstyring

UNDERVISNING

 • Føreruddannelse i maskinstyring
 • Opsætning og indstilling af instrumenter
 • Registrering af punkter med maskinen
 • Synkronisering af data
 • Kursusforløb til maskinførere og/eller formænd

SPOTLAND360

Spotland360 er en ekstrem effektiv scanning- og mappingmetode. Komplet punktsky 3D scanning Højtopløselig fotodokumentation 360 gr. Unik virtuel tour Online – ingen installation af software, viewer etc. Spotland360 giver vores kunder et fyldestgørende overblik over hele bygningsmasser. Vi bringer bygningen til mødelokalet og skaber et fyldestgørende overblik til byggeprocessen:
 • 3D modellering
 • Planlægning
 • Arealforvaltning
 • Opdatering af bygningstegninger

3D PUNKTSKY & BILLEDER

Scanningen resulterer bl.a. i en 3D punktsky med tilhørende 360 graders billedmateriale. Man kan måle dimensioner direkte i det virtuelle miljø, eksempelvis: dørkarme, loftshøjder eller vinduesstørrelser. Punktskyen kan tages direkte ind i et CAD miljø og bruges til projektering eller modellering af eksisterende bygningsmasse. Man kan selv lægge informationer ind i det virtuelle miljø, eksempelvis: bandtekniske klassifikationer, maskintyper, installationsdato eller materialetype. Scanningen kan med fordel bruges til:
 • Dokumentation
 • Byggeri, projektering eller registrering af eksisterende bygningsmasse
 • Facilities Management
 • Sikkerhed

360 INDENDØRS NAVIGATION

Scanningen kan bruges til indendørs navigation eller virtual tours. Løsningen fungerer ved, at der bliver oprettet et link til en browserbaseret viewer, hvor der er muligt at bevæge sig virtuelt rundt i bygningen. Det betyder, at besværet med nye installationer og køb af ekstra dyrt software, er unødvendigt, da hele løsningen køres i webbrowseren. Scanningen kan få et personligt præg ved at indsætte ekstra information og benytte den til indendørs navigation til eksempelvis at belyse: reception, udgang eller forskellige områder eller afdelinger, toiletter m.m. Dette kan gøres via computer/tablet eller smartphone.

EKSEMPLER PÅ SCANNINGER

Klik på linkene nedenfor for at se eksempler på scanninger:

SPOTLAND LANDINSPEKTØRER - DIN STÆRKE RÅDGIVER

Spotland har et datterselskab kaldet Spotland Landinspektører. Spotland Landinspektører løser både store og små opgaver – lige fra udstykning af grunde til større byggemodninger, skelafsætninger mellem dig og din nabo, planlægning til større byområder samt opmåling og afsætning af bygninger. Du kan blive klogere på, hvad Spotland Landinspektører lige præcis kan hjælpe dig med og hvilke ydelser de tilbyder, ved at besøge deres hjemmeside. Spotland Landinspektører er medlem af Den danske Landinspektørforening (DdL) og Praktiserende Landinspektørers Forening (PLF). Vi er ansvarsforsikret gennem HDI Danmark.