Planskild Korsning, Eslöv
Detta entreprenaden är uppdelat i två huvuddelar. Huvuddel 1 omfattar planskild korsning (exklusive bro) mellan Smålandsvägen och Marieholmsbanan med cykelväg längs vägen samt busshållsplatser. Huvuddel 2 omfattar...

Detta entreprenaden är uppdelat i två huvuddelar. Huvuddel 1 omfattar planskild korsning (exklusive bro) mellan Smålandsvägen och Marieholmsbanan med cykelväg längs vägen samt busshållsplatser. Huvuddel 2 omfattar lanskild cykelväg på Norregatan under Marieholmsbanan. I projektet ingår även anläggning av nya VA-ledningar, pumpstation, belysning och parkeringplats öster om Norregatan.

Läs mer
Nordic Sugar, Örtofta-NCC
Nordic Sugar i Örtofta är på gång med at ombygga produktionsprocessen i deras fabrik. Spotland har i denna förbindelse bidragit, med lantmäteritjänster som inmätningar till...

Nordic Sugar i Örtofta är på gång med at ombygga produktionsprocessen i deras fabrik. Spotland har i denna förbindelse bidragit, med lantmäteritjänster som inmätningar till projektering, inmätningar av befintlig stålkonstruktion, utsättning av systemlinjer/betong till montering för installation av nya produktionsanläggningar.

Läs mer
Regementsgatan Ystad
I detta projekt i Ystad var entreprenaden avser ombyggnad av Regementsgatan som ligger centralt i Ystads östra delar och är ca 700 meter långt. Västra...

I detta projekt i Ystad var entreprenaden avser ombyggnad av Regementsgatan som ligger centralt i Ystads östra delar och är ca 700 meter långt. Västra delen av gatan har gatuliv och består av bostadshus med verksamhetslokaler på bottenvåningar. Östra delen omges av villabebyggelse med trädgårdar. Ombyggnaden omfattar bl.a. anläggande av cykelväg och gångbanor utmed husen, en ny avsmalnad sektion på gatan, planteringar samt VA-arbeten. Spotland har också på detta ansvarat för den mättekniska delen.

Läs mer
Vikhem IV exploatering
Projektet avser exploatering för en del (4.etappen – Spotland utförde även etapp 3) av ett nytt bostadsområde i Staffanstorp som består av före detta åkermark....

Projektet avser exploatering för en del (4.etappen – Spotland utförde även etapp 3) av ett nytt bostadsområde i Staffanstorp som består av före detta åkermark. Entreprenaden innebär anläggande av allmän plats (gator och park), VA bullerplank ock schakt till ledningsägare m.m. för ett nytt exploateringsområde. Spotland har också på detta projekt gjort en del inmätningar med drönar.

Läs mer
Kävlinge
Spotland har i detta projekt tagit hand om hela den mättekniska delen av projektet. Entreprenaden avser ett nytt exploateringsområde inför uppföring av lokaler samt bostads-...

Spotland har i detta projekt tagit hand om hela den mättekniska delen av projektet. Entreprenaden avser ett nytt exploateringsområde inför uppföring av lokaler samt bostads- och flerbostadshus i centrale Kävlinge. Området är ca. 18 ha stort och består av tidigare industri- och verksamhetsområde som rivits och återställts. Arbetet omfatter anläggande av gator, VA, park och belysning samt färdigställande av byggator.

Läs mer
1 2