Hammarleden, Kristianstad
Entreprenaden skulle här avse byggning av en ny väg i samband med att marken söder om Hammar byggs ut till handelsytor. I arbetet ingår ny...

Entreprenaden skulle här avse byggning av en ny väg i samband med att marken söder om Hammar byggs ut till handelsytor.

I arbetet ingår ny GC-tunnel, vägar inkl. två cirkulationsplatser, VA, belysning, finplanering av sidoområden och anläggande av vall för bländskydd mot väg E22. I VA-arbeten ingår arbete med öppen och sluten dagvattenanläggning samt spill och vattenledning.READ MORE

Läs mer
Norra Hamnen, Malmö
I entreprenaden ingår industrigator för godstransporter, VA-arbeten, masshantering, bygator, belysning samt del av färdigställande med plantering. Norra Hamnen är ett utfyllnadsområde i Öresund. Spotland har...

I entreprenaden ingår industrigator för godstransporter, VA-arbeten, masshantering, bygator, belysning samt del av färdigställande med plantering. Norra Hamnen är ett utfyllnadsområde i Öresund.

Spotland har åt entreprenören utfört 3D-modellering för maskinstyrning, analyser av jordtransporten, volymberäkningar, visualiseringar, drönarflygningar för mätning samt traditionella mätningar, mängduppdelning och slutligen kvalitetssäkring.

Läs mer
Nordic Sugar, Örtofta
Nordic Sugar i Örtofta har byggt en ny Sockersilo som är en investering på 190 miljoner kronor.  Silon är 75 meter hög och är därmed...

Nordic Sugar i Örtofta har byggt en ny Sockersilo som är en investering på 190 miljoner kronor.  Silon är 75 meter hög och är därmed högre än kraftvärmeverket i Örtofta.

Spotland har bidragit under hela byggtiden, med lantmäteritjänster som inmätningar till projektering,  utsättning av byggnader/systemlinjer/betong, sättningsmättningar t.ex.

Läs mer
Gränsvägen, Burlöv
Som en förberedelse inför arbetet med utbyggnaden av järnvägen från två till fyra spår kommer Burlövs kommun tillsammans med Trafikverket att bygga ut Gränsvägen i...

Som en förberedelse inför arbetet med utbyggnaden av järnvägen från två till fyra spår kommer Burlövs kommun tillsammans med Trafikverket att bygga ut Gränsvägen i Åkarp.

Spotland har bidragit med lantmäteritjänster som utsättning och kvalitetssäkring. Utöver det gjorde VDC-avdelningen en komplex 3D-modell för maskinstyrning till utgrävning.

Läs mer
Glasvasen, Malmö
Entreprenaden omfattar för vår kund schakt, transport och deponi av rena massor samt finplanering för Glasvasen, Malmö Glasvasen är ett nytt kontorshus som är placerat...

Entreprenaden omfattar för vår kund schakt, transport och deponi av rena massor samt finplanering för Glasvasen, Malmö
Glasvasen är ett nytt kontorshus som är placerat direkt norr om Malmö ved centralstation.

Spotland har här bidragit med utsättning av byggnad, betongplattor,  sättningsmättningar, mättningar VA-systemet redovisning, och mätningar för relationsritningar och kvalitetssäkring.

Läs mer
1 2