Spotland erbjuder sina kunder tjänster med en hög kompetensnivå, och är en perfekt samarbetspartner inom lantmäteriets många grenar. Allt från de nyare metoderna som 3D-skanning och mätning med drönare, till de mer traditionella metoderna med GPS/GNSS och totalstation. För databearbetning, modellering och analys av inhämtade data använder vi alltid de senaste, mest avancerade programmen. Vi är aktivt delaktiga i projekten, och är medvetna om att inte alla i branschen som behöver en mätteknikers tjänster vet hur processerna ska utföras. Därför tar vi mer än gärna del av projektmaterialet och granskar det efter eventuella fel eller brister, med ett felfritt projektresultat som målsättning.

3D-LASERSKANNING

Spotland erbjuder 3D-laserskanning som en av våra standardtjänster. Med 3D-skanning kan vi mäta upp stora mängder data på kort tid. 3D-laserskanning är den mätmetod som ger det mest tillfredsställande resultatet. Om 3D-skanning utförs korrekt samlas data in som ger i stort sett komplett fotorealistiskt underlag och dokumentation. 3D-laserskanning fångar upp och koordinatsätter den kompletta verkligheten av de objekt som mäts.  
 • Byggnader
 • Tekniska installationer
 • Produktionsanläggningar
 • Volymberäkning och visualisering
 • Dynamisk information till CAD

MÄTNING OCH REGISTRERING

Spotland är bland de mest erfarna och innovativa rådgivande lantmätarna i Danmark och Sverige. Vår erfarenhet garanterar effektiv och exakt mätning. Vi har dokumenterad kompetens och erfarenhet av att hantera stora projekt.  
 • Situationsplaner
 • Ledningsregistrering
 • Kvalitetssäkring
 • Dokumentation
 • Överföring till CAD, Xml, GIS

TOPOGRAFISK MÄTNING

Spotland ser alltid till att design och verklighet överensstämmer. Vi sätter upp och säkerställer hållbarheten hos markpunkter:  
 • Väg- och broutsättning
 • Avvattning
 • Byggnader
 • Elementmontage
 • Tekniska anläggningar
 • Industri

DRÖNARE

Att använda drönarteknik för att få en överblick över de faktiska förhållandena i marken är på frammarsch. Spotland har högutbildade piloter och tillåtelse att flyga i hela Danmark och Sverige. För UAS Kategori 1A och 1B har vi:  
 • Fixed wing Ebee RTK-drönare
 • Albris inspektionsdrönare
 • Phantom 4 pro
Spotland har en specialiserad avdelning för BIM (Building Information Management) och VDC (Virtual Design and Construction), som tillhandahåller 3D-modeller till våra kunder, som kan användas till maskinstyrning och utsättning. Vi erbjuder bland annat överföring av projektmaterial från 2D till 3D, visualisering för kommunikation, dokumentation, och simulering av bland annat tidplaner. Vi utför även uppgifter kring jordtransport, projektgranskning samt olika sorters analyser, till exempel volymberäkningar.

MODELLER TILL LANTMÄTERI OCH MASKINSTYRNING

Spotland hjälper kunder att få ut så mycket som möjligt av maskinstyrning, vilket innefattar att använda och förbereda 3D-modeller och data till maskinerna. I många fall har rådgivaren levererat ett genomarbetat 3D-projekt som endast ska konverteras till ett specifikt maskinstyrningssystem. I andra fall ska projektmaterialet överföras från 2D till 3D, så att maskinstyrning kan användas i utförandet. Spotland kan leverera data för maskinstyrning i alla av marknadens vanliga dataformat.  
 • Överensstämmelse mellan plan och utförande
 • Projektgranskning utifrån byggbarhet och fel i samband med 3D-modeller
 • Mängdförteckning för bygg- och anläggningsprojekt
  • Offerter
  • Ekonomistyrning på byggplatsen
  • Planering och utförande

PLANERING MED 3D-, 4D- OCH 5D-MODELLER

Genom att överföra information från tidplaner till 3D-modeller kan man visualisera projektets utförande med 3D-modellens geometri över tid, en så kallad 4D-modell. Att simulera tidplaner hjälper till att optimera och kvalitetssäkra både tidplanen och designens byggbarhet. 4D-modellen gör det lättare att förmedla tidplanen till projektets parter, och ger en djupare förståelse av projektet. Genom att koppla kostnaderna för de enskilda uppgifterna i tidplanen till 4D-modellen får man en 5D-modell, som man kan använda för att följa projektets kostnader genom hela byggprocessen, och se hur ändringar i planen påverkar kostnader.  
 • Visualisering av ett projekts utförande sammanlänkat med tid och kostnader
 • Granskning av tidplanens byggbarhet
 • Kranplaceringar

VISUALISERING OCH SIMULERING AV PROJEKT

Visualisering av projekt skapar mervärde genom att information förmedlas bättre till projektets parter i offertfasen och under utförandet, genom visningar på byggplatsen och på projektmöten. 3D-visualisering gör ofta att det blir lättare att förstå ett projekt, och det kan även användas i dokumentation och till presentationer. Det kan göras som både stillbilder och video. Spotland hjälper dig gärna att ta fram bilder från 3D-modellerna och göra dem klara till presentationer. 3D-visualiseringar ökar också förståelsen för geometrin i ett projekt, och kan vara mycket användbara för att få en god överblick över marken. Vi kan även erbjuda att utföra projektpresentationer med Virtual Reality, så att man kan röra sig virtuellt i projektet och få en uppfattning om rum, storlek och avstånd.  
 • Till designförslag
 • I offertfasen
 • Under utförandet
 • På byggplatsen
 • Till projektmöten
 • Till presentationer, Virtual Reality

KOLLISIONSKONTROLL

Vi kan kontrollera kollisioner i projektet, antingen som en del av att överföra projektmaterialet från 2D till 3D, då vi ofta hittar obyggbara konfigurationer, eller om du redan har ett 3D-projekt vars byggbarhet du vill ha kontrollerad. Kollisionskontrollen utförs genom att modeller från alla discipliner samlas i en huvudmodell, som används för att kontrollera byggbarhet. Kollisionskontrollen är mycket värdefull eftersom fel uppdagas innan man är ute på fältet. Det innebär att man sparar mycket tid, genom att upptäcka och lösa problem innan byggarbetet börjar.  
 • Kollisionskontroll av till exempel avvattningssystem
 • Kontroll av byggbarhet

VOLYMBERÄKNINGAR

Spotland hjälper dig gärna med volymberäkningar av olika sort. Det kan till exempel gälla att forsla bort jord, offertarbete och as-built-dokumentation med mera. Vi har stor erfarenhet av volymberäkning av både terrängmodeller och väg- och banmodeller. Om man redan har en 3D-modell tillgänglig, eller om den har etablerats i samband med andra tjänster, kan vi enkelt utföra volymberäkningar, så att du får en god överblick över volymerna i projektet. Vi erbjuder även volymberäkningar i samband med drönarflygningar för att få en bra bild av projektets volymer.  
 • Överblick över volymer i offertfasen
 • Överblick över volymer i projektet under byggfasen
 • As-built-dokumentation
 • Volymberäkning för till exempel bullerskydd och utsättningsområden i samband med drönarflygningar
Spotland kan erbjuda en mängd rådgivningstjänster, som garanterat förbättrar din byggprocess.

ANALYS AV JORDTRANSPORT

Planläggning och optimering av jordtransport är en viktig del av ett lyckat anläggningsprojekt. Genom att använda 3D-modeller för att analysera jordtransporten hjälper Spotland dig att garanterat få en bra överblick över omfattande anläggningsprojekt. Spotland kan erbjuda dig en integrerad metod för analys och planläggning av jordtransport från entreprenörens synvinkel, där planläggning och 3D-modeller kompletterar varandra. I analysen av jordtransport säkerställs att jorden flyttas så få gånger som möjligt och över så korta avstånd som möjligt.  
 • I offertfasen
 • Optimering under projektstarten

GRANSKNING AV PROJEKTMATERIAL

Vi kan gå igenom projektmaterialet utifrån byggbarhet, fel och kollisioner. Vi upptäcker ofta fel i projektmaterialet som kan bli mycket kostsamma om de inte upptäcks i tid. Ofta ser vi till exempel att en avvattningslösning inte passar till ett vägprojekt, eller att en dagvattendamm är projekterad så att den överlappar vägmodellen, men på en annan höjd, så att de inte passar ihop. Sådana fel kan ofta upptäckas när projektet är överfört till 3D, men kan vara svåra att se i 2D-ritningar. Det är lönsamt att hitta dessa fel så tidigt som möjligt i processen för byggherren, och även innan själva utförandet börjar för entreprenören.  
 • Säkerhet för byggherrar eller entreprenörer
 • Kontroll av byggbarhet utifrån projektmaterialet
På Spotland är vi specialister på att utföra konfigurering, kalibrering och kontroll av maskinstyrningssystem åt våra kunder. Systemen styrs antingen med hjälp av GPS/GNSS eller totalstation och kan arbeta i både 2D och 3D. Maskinstyrning kan användas till entreprenadmaskiner som till exempel grävmaskiner, schaktmaskiner och väghyvlar, beroende på behov och uppgift. Vi säkerställer ett snabbt dataflöde och effektiv uppdatering av data mellan kontor och maskiner. Vi synkroniserar data mellan kontor och produktion via molnbaserad programvara, som ger en snabb och effektiv datakommunikation mellan oss och våra kunder.

3D-DATA OCH DESIGN

 • Genomgång och granskning av projektdata
 • Uppgradering av projektmaterial från 2D till 3D
 • 3D-modellering av ytor, förorenade områden, avvattning med mera
 • Exportering till önskade maskinstyrningsformat
 • Överföring av data till maskinerna
 • Insamling av mätdata från maskiner

SUPPORT

 • Telefonsupport. Vårt supportteam kan se maskinförarens skärm via webben.
 • Support på fältet. Våra supporttekniker kommer ut till maskinen och trycker på knapparna.
 • Uthyrning av baser och totalstationer
 • Kalibrering
 • Utgångspunkter för att kontrollera maskinstyrning

UNDERVISNING

 • Förarutbildning i maskinstyrning
 • Konfigurering och inställning av instrument
 • Registrering av punkter med maskinen
 • Synkronisering av data
 • Kurser för maskinförare och/eller förmän

SPOTLAND360

Spotland360 är en mycket effektiv skannings- och kartläggningsmetod.
 • Komplett punktmolnsskanning i 3D
 • Högupplöst fotodokumentation i 360 grader.
 • Unik virtuell rundtur
 • På nätet – ingen installation av programvara med mera.
Spotland360 ger våra kunder en tillfredsställande överblick över alla byggnader. Vi gör så att hela byggnaden kan ses i mötesrummet och skapar en god överblick över byggprocessen:
 • 3D-modellering
 • Planläggning
 • Markförvaltning
 • Uppdatering av konstruktionsritningar

3D-PUNKTMOLN OCH BILDER

Skanningen ger bland annat ett 3D-punktmoln med tillhörande 360 graders bildmaterial. Man kan mäta dimensionerna direkt i den virtuella miljön, till exempel för dörrkarmar, takhöjder och fönsterstorlekar. Punktmolnet kan direkt föras över till CAD-miljö och användas till projektering eller modellering av befintligt byggnadsbestånd. Du kan själv lägga in uppgifter i den virtuella miljön, till exempel: brandtekniska klasser, maskintyper, installationsdatum och materialtyp. Skanningen kan med fördel användas till:
 • Dokumentation
 • Konstruktion, projektering eller registrering av befintligt byggnadsbestånd
 • Fastighetsförvaltning
 • Säkerhet

360 GRADERS INOMHUSNAVIGERING

Skanningen kan användas för inomhusnavigering eller virtuella rundturer. Lösningen fungerar genom att en länk upprättas med en webbläsarbaserad app som gör det möjligt att röra sig virtuellt i byggnaden. Det innebär att besväret med att köpa och installera nya program kan undvikas, eftersom hela lösningen körs i webbläsaren. Skanningen kan ges en personlig prägel genom att man för in extra information och använder den till inomhusnavigering, till exempel för att belysa: reception, utgång eller olika områden eller avdelningar, toaletter med mera. Det här kan göras via dator, surfplatta eller smartphone.

EXEMPEL PÅ SKANNINGAR

Klicka på länkarna här nedan för att se exempel på skanningar: