VILKA ÄR VI

Spotland är som en stor familj. Vårt företag består av många olika personligheter med individuell kompetens. I vår mångsidiga grupp finns bland annat kart- och mätningstekniker, BIM/VDC-ingenjörer, maskinstyrningsrådgivare och tekniker. Med denna sammansättning av skickliga medarbetare är vi övertygade om att vi kan ge de bästa resultaten inom: mätteknik, BIM/VDC, rådgivning och maskinstyrning.

 

Spotland började som en lantmäteriavdelning i ett större anläggningsföretag. År 2012 tog vi steget vidare och valde att bli en självständig verksamhet med målet att bli den ledande aktören i teknik på marknaden. Det är särskilt viktigt i bygg- och anläggningsbranschen, som blir allt mer digitaliserad och kräver den senaste tekniken för att man ska kunna leverera önskad kvalitet i tid och till rätt budget.

MISSION, VISION, VÄRDERINGAR

MISSION

Spotland levererar exakta och högteknologiska data, markmätning och rådgivning till byggbranschen i Danmark och Sverige i en kundorienterad, dokumenterad, standardiserad och kontrollerad process med en sund ekonomi. Vi levererar den överenskomna kvaliteten, tiden och priset till förmån för våra kunder och projekt. Vi skyddar våra kunder och miljön genom lösningsorienterat samarbete och tydliga avtal. Vi tar hand om våra anställda genom att säkerställa utveckling, medbestämmande och en god och säker arbetsmiljö.

 

VISION

Vår vision är att 9 av 10 kunder kommer att rekommendera oss till andra, och att 9 av 10 anställda gärna går till jobbet.

 

VÄRDERINGAR

Behovsorienterade: Vi lyssnar till kundens behov – såväl önskemål som problem. Vi sätter oss in i kundens situation och förstår vilket värde vi tillför kunden.
Utvecklingsorienterade: Vi investerar i personlig och yrkesmässig utveckling, samt i ny relevant teknik. Vi delar våra kunskaper och erfarenheter med andra där det ger mening och betydelse.
Sociala: Vi intresserar oss för samvaron och människorna vi interagerar med Vi är positiva, respektfulla och håller en god ton.
Stolta: Vi löser uppdragen som avtalat – vi håller vad vi lovar. Vi levererar rätt kvalitet och vi värnar om säkerheten och miljön på arbetsplatsen.
Engagerade: Vi ser möjligheter istället för begränsningar. Vi tar initiativ och agerar.
Nytänkande: Vi använder ny teknik och bidrar till nya sätt att lösa uppdragen på.

 

Den skarpa läsaren har funnit att värderingarna utgör ordet BUSSEN. Spotland ingår i Barslund Group och värdesättningen används i hela koncernen. I Barslund har bussmetaforen existerat från början och är idag integrerad i vår Värderingshandbok, som är vår gemensamma kompass vi letar efter varje dag. Betydelsen av ordet BUSSEN finns i förordet till värderingshandboken: ”Vi kommer att börja med att bjuda in rätt personer i BUSSEN. Med rättpersoner avser vi anställda som vi gärna vill ha med i familjen, som delar våra värderingar, och ambitioner och som gärna vill bidra till att skapa en attraktiv arbetsplats där det finns utrymme för  olikheter. Anställda som delar vår gemensamma värdegrund och som vill ha en positiv inverkan på vårt samhälle, våra kunder och våra kollegor i Barslund Group.” – Ledningen

 

 

CSR-POLICY

Omtanke och ansvar för omvärlden, medarbetare, kunder, miljö och samhälle – det är kärnan i allt Spotland gör. Spotlands CSR-policy löper som en röd tråd genom alla delar av verksamheten, där vi dagligen tar hänsyn till arbetsmiljö samt sociala, etiska och miljömässiga förhållanden. Spotland ingår i Barslundkoncernen och följer koncernens CSR-policy

 

Med vår CSR-policy vidareutvecklar vi vår kärna. Vi vet att goda affärer kräver långsiktiga relationer. Det gäller både goda samarbetspartners, kunder och leverantörer. Under projekt försöker vi se uppgifterna från kundens perspektiv för att kunna utföra dem precis så som kunden önskar – samtidigt som vi lever upp till de krav som samhället ställer på ett företag i vår storlek.

 

Våra medarbetare är Spotlands grundpelare, och en av anledningarna till att vårt CSR-arbete kan realiseras. Vi värdesätter därför deras engagemang och vilka att följa policyn.

 

CSR-policyn består av följande strategiska fokusområden med tillhörande underkategorier:

 

  • Kunder
  • Arbetsmiljö
  • Miljö
  • Etik
  • Socialt ansvar

 

I CSR-politiken kan du också läsa om vårt arbete med FN 17 världsmål för hållbar utveckling.

 

Du kan läsa CSR-politiken här.

OM SPOTLAND

För oss på Spotland är det viktigt att våra medarbetare, samarbetspartners och kunder är nöjda.

 

För att stämma av varandras förväntningar och uppfylla varandras önskningar är dialog därför en viktig del i vår kommunikation och vårt förfarande – både internt och externt.

 

Vi vill gärna använda en informell ton, som låter oss lära känna varandra. Självklart är det avgörande att vi levererar ett kvalitetsriktigt arbete inom tidsramarna, men det är även viktigt att vi har glada medarbetare som bildar en stark gemenskap. Flera gånger om året har vi därför sociala evenemang. Vi har bland annat en årlig fisketur och en gokart-dag, som hjälper oss att bevara den goda sammanhållningen.

 

Vi är även delaktiga i branschinitiativ, och välkomnar alltid nya samarbetsmöjligheter. Vi ger bland annat presentationer på landets skolor, där vi informerar den yngre generationen om jobbmöjligheterna i vår bransch. Hos oss finns nämligen goda möjligheter att utvecklas och skapa sin drömkarriär.